Zapraszamy!

Darmowe informacje i pomoc w uzyskaniu dofinansowania. Dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych - 2013

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy

Dowiedz się jak uzyskać dotację z PUP

Ostatnia aktualizacja: 2012-12-13
Kwota dotacji

Dotacje przyznawane są jednorazowo z środków Funduszu Pracy w wysokości nie przekraczającej sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (przykładowo w styczniu 2012 roku średnie wynagrodzenie wynosiło 3 666,41 zł, zatem kwota dotacji to nie więcej niż 21 998,46 zł)

Kto może uzyskać dotacje z Urzędu Pracy

Osoba bezrobotna zamierzająca podjąć działalność gospodarczą, która:

 • Nie prowadziła działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację,
 • Bez uzasadnienia nie odmówiła propozycji pracy, stażu lub szkolenia z PUP w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację,
 • Nie korzystała z innych źródeł dofinansowania z Funduszu Pracy,
 • Nie była karana za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację,
 • Złożyła prawidłowo oraz kompletnie sporządzony wniosek o dotację wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.
Na co można przekazać dofinansowanie z Urzędu Pracy

Całość środków z dotacji można spożytkować na zakup środków trwałych. W szczególności na zakup:

 • Urządzeń i maszyn,
 • Materiałów i towarów, jednak nie przekraczając 30% kwoty z dotacji,
 • Remont pomieszczenia, jednak nie przekraczając 10% kwoty z dotacji,
 • Usług i materiałów reklamowych (można przeznaczyć środki na stworzenie identyfikacji wizualnej firmy, zaprojektowanie nowoczesnego loga, zaprojektowanie profesjonalnej strony internetowej itp.),
 • Pomoc prawną, konsultacje i doradztwo(również z zakresu uzyskania dotacji),
 • Pozyskanie lokalu,
 • Opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej.

Jednak istnieją pewne ograniczenia. Nie można środków dotacyjnych przeznaczyć na:

 • Podjęcie działalności w formie spółki,
 • Działalność sezonową,
 • Leasing maszyn, urządzeń i pojazdów oraz opłaty dzierżawne związane z wynajmem lokalu,
 • Zakup ziemi,
 • Opłaty skarbowe i administracyjne, podatki oraz koncesje,
 • Wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
Jakie informacje powinien zawierać wniosek o przyznanie dotacji z UP
 • Kwotę wnioskowanych środków ? warto zaznaczyć, że posiada się również własne środki lub własny wkład a kwota z dotacji jest kwotą zapomogową,
 • Rodzaj działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć ? czyli np. ?Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą?, ?Spółdzielnia? itd.,
 • Prawidłowo napisany biznesplan,
 • Kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności, źródła jej finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz planowanej działalności , dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń - bardzo istotnym dokumentem będzie tu umowa przedwstępna najmu lokalu bądź akt własności, jeśli działalność prowadzona będzie w miejscu zamieszkania,
 • Specyfikację i harmonogram zakupów w ramach wnioskowanych środków,
 • Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD),
 • Proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków (zaświadczenie o dochodach osoby poręczającej, oraz jej podpis złożony osobiście w PUP).
Gdzie należy złożyć wniosek o dotację

Wniosek składa się we właściwym dla swojego miejsca zameldowania Powiatowym Urzędzie Pracy.

Informacje dodatkowe

Liczba przyznawanych wniosków jest ograniczona ilością środków finansowych przekazywanych z Ministerstwa Pracy na dotacje z urzędu pracy.

Pozytywnie przyjęty wniosek nie gwarantuje w pełni otrzymania środków ? na środki trzeba niekiedy czekać kilka miesięcy i warto mieć to też na uwadze.

Oprócz prawidłowo wypełnionych wniosków trzeba pozytywnie przejść przez rozmowę z doradcą zawodowym PUP:

 • trzeba przedstawić swoje kwalifikację
 • wiedzę z zakresu podejmowanej działalności
 • doświadczenie na stanowiskach kierowniczych
 • odpowiedzieć na pytania z zakresu przedstawionego biznesplanu np. ?co wyróżnia twoją firmę od konkurencji?? itp.

Zostaniesz też skierowany/a na szkolenia z zakresu prowadzenia działalności, które są obowiązkowe.

Dokonując zakupów środków trwałych po uzyskaniu dotacji, pamiętaj o skserowaniu faktur i dostarczeniu ich do urzędu w terminie!

Ważne! - W przypadku zakupów wysyłkowych, gdy opłacasz fakturę przelewem musisz przedstawić urzędnikowi PUP dokument zaświadczający, że pieniądze faktycznie trafiły do dostawcy. Sama faktura z napisem ?opłacono przelewem? ? jest dokumentem nie wystarczającym. Warto zatem zadbać o to i poprosić o pismo zaświadczające od dostawcy, że faktycznie otrzymał pieniądze z faktury wraz z kwotą środków przelanych, numerem faktury oraz datą.

Strony internetowe dla firm

Pamiętaj

Wykorzystując środki finansowe z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznacz je na promocję Swojej firmy. Tworząc biznesplan, zagospodaruj środki na stworzenie identyfikacji wizualnej i zaprojektowanie logotypu. Zleć wykonanie profesjonalnej i funkcjonalnej strony internetowej oraz jej promocję w wyszukiwarce Google profesjonalnej Agencji Interaktywnej!

 

Gdzie otrzymać dotację?

Wybierz swoje miejsce zamieszkania i dowiedz się, które Urzędy udzielają pomocy w uzyskaniu dofinansowania:

PolskaDotacje DolnośląskieDotacje Kujawsko-pomorskieDotacje LubelskieDotacje LubuskieDotacje ŁódzkieDotacje MałopolskieDotacje MazowieckieDotacje OpolskieDotacje PodkarpackieDotacje PodlaskieDotacje PomorskieDotacje ŚląskieDotacje ŚwiętokrzyskieDotacje Warmińsko-mazurskieDotacje WielkopolskieDotacje Zachodniopomorskie
 

Warto zobaczyć: